ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร.21 ภูเก็ต เชิญ รอง ผวจ.ภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ เยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

          ปีงบประมาณ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ได้รับเป้าหมายและงบประมาณในการดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นแรงงานใหม่ให้มีศักยภาพความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ระยะเวลาฝึก 240-280 ชั่วโมง โดยได้รับการจัดสรรเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจำปี จำนวน 120 คน และได้รับการจัดสรรเป้าหมายเพิ่มเติม จากงบประมาณจังหวัดภูเก็ต อีกจำนวน 240 คน ดังนั้นจึงมีเป้าหมายรวมในการดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวนรวม 360 คน
          ผลการดำเนินการถึงปัจจุบัน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 260 คน ในสาขาการนวดแผนไทย นวดสปา พนักงานผสมเครื่องดื่ม การประกอบอาหารไทย-นานาชาติ และช่างเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ เยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกดังกล่าวพร้อมทั้งให้กำลังใจ แนวคิดในการทำงาน การประกอบอาชีพแก่ผู้เข้ารับการฝึกดังกล่าวด้วย