ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พัฒนาฝีมือพะเยาเสริมแกร่งผู้สูงอายุนำเที่ยวหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี บ้านหนองหล่ม

          นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายมานพ หาลือ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา เปิดฝึกอาชีพเสริม สาขา การพัฒนาทักษะด้านตลาดเพื่อการท่องเที่ยวหมู่บ้านโอทอปนิวัตวิถี 30 ชั่วโมง ให้กับผู้สูงอายุหมู่บ้านโอทอปนิวัตวิถีบ้านหนองหล่ม จำนวน 31 คน ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดชัยมงคล หมู่ที่ 8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
          นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการนำเที่ยวชุมชนโอทอปนวัตวิถีบ้านหนองหล่ม การให้บริการที่ประทับใจ มารยาทพื้นฐานในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และให้ความรู้ในการเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านโอทอปนิวัตวิถีบ้านหนองหล่ม โดยเน้นการเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน เริ่มจากเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชน"ครูบาคำ" พระเกจิอาจารย์ของหมู่บ้าน ไหว้สา"เจ้าพ่อคำปวน" แม่ทัพของพระยาลิ้นก่านที่ปกปักรักษาชุมชน นำชมป่าต้นน้ำสัมผัสธรรมชาติ ชมต้นตะเคียนยักษ์อายุกว่า 100 ปีและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พันปี ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยศาสตร์การนวดไทยสปายะ จิบชาสมุนไพรชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติแล้วจะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติและเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ชมนกยูงแบบใกล้ชิด ชมน้ำตกธารสวรรค์ภูนางที่สวยงามมีน้ำตลอดปี เดินเขาชมถ้ำหลวงบางมด สำหรับผู้ที่ต้องการผจญภัยการท่องเที่ยวแนวผจญภัย สุดท้าย นั่งชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นพร้อมทานอาหารเย็นแบบอินทรีย์พื้นบ้านที่ปลอดภัย เช่น น้ำพริกน้ำปู น้ำพริกหนุ่มผักนึ่ง น้ำพริกอ่อง ผักสด ต้มส้มไก่บ้านยอดมะขาม ปลานิลนึ่งเผาเกลือ นอกจากนี้ ยังจะขยายผลโครงการนี้ในหมู่บ้านโอทอปนิวัตวิถี อีก 2 แห่ง คือ บ้านปงใหม่ ต.ภูซาง อ.ภูซาง และบ้านบ่อเบี้ย ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 นี้ด้วย