ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เร่งเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต สร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) สาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในองค์กร 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 24 คน ณ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเลล๊อปเมนต์จำกัด (มหาชน) อ.วิหารแดง จ.สระบุรี