ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เยี่ยมเยียนผู้สูงวัยใจเกินร้อย

          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี และสมาชิก อสม.ตำบลท่าทราย ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในชุมชน กลุ่มผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง (กลุ่มติดบ้าน) นางแตงอ่อน จันทร์ภิรมย์ อายุ 102 ปี เพื่อดูแลตรวจสุขภาพและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ณ ชุมชนเปรมฤทัย ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี