ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ประชาสัมพันธ์โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคเดินทางมาเจรจาการค้าในประเทศไทย (Sourcing Forum)

          ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดดำเนินโครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคเดินทางมาเจรจาการค้าในประเทศไทย (Sourcing Forum) โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เชิญผู้นำเข้า/ฝ่ายจัดซื้อของห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต/เจ้าของกิจการ/ผู้จัดจำหน่ายที่มีศักยภาพจากภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง เดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ นั้น
          ทางกรมจึงได้เรียนเชิญผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้ากับคณะผู้แทนการค้าจากในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่จะได้พบปะเจรจาการค้าและสร้างเครือข่ายธุรกิจกับผู้นำเข้าที่มีศักยภาพจากต่างประเทศ ตามกำหนดการ ดังนี้
          วัน/เวลา : วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น.
          สถานที่ : โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ ห้องวิภาวดีบอลลูม