ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

นครนนท์จัดตลาดนัดรีไซเคิล

          นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม "ตลาดนัดรีไซเคิล เทศบาลนครนนทบุรี " โดยส่งเสริมและเชิญชวนเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนการงาน ร่วมกันคัดแยกขยะในสำนักงาน และนำวัสดุรีไซเคิลมาร่วมกิจกรรม ตามโครงการแยกก่อนทิ้ง ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
          กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมือง หรือสามารถนำขยะบางประเภทกลับมาใช้ซ้ำได้ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม
โดยจะมีการจัดกิจกรรมนี้ทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน สำหรับประชาชนท่านใดสนใจร่วมกิจกรรม สามารถนำสิ่งของที่บ้านท่านมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะ