ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สนพ.สระบุรี รับการตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงาน

          นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการจังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          ๑. ตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานในปัจจุบัน รวมถึงให้ข้อแนะนำ ในการทำงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน "แรงงานที่มีศักยภาพสูงและคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมนำประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" และแนวคิดที่ดีในการทำงาน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม อาคาร ๓ ชั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี โดยมี นายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
          ๒. ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการฝึกโครงการ ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กลุ่มผู้ต้องขัง สาขาการประดิษฐ์มาลัยจากระดาษทิชชู และสาขาการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ณ เรือนจำจังหวัดสระบุรี โดยมี นางสุจิตรา เหลืองวัฒนนันท์ ผู้บัญชาการเรือนจำสระบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
          ๓. ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการฝึกโครงการ ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ สาขาการประดิษฐ์มาลัยจากระดาษทิช (น.ส.กมลณัฏฐ์ แก้วมีแสง) ณ อ.หนองแค จ.สระบุรี