ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Gossip News: TRSC พาผู้บริหาร ร่วมอบรมพิเศษที่อินเดีย

          คราวนี้ไปไกลถึงดินแดนภารตะ เมื่อ วนิดา ชันซื่อ บอสใหญ่ TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ เตรียมนำทีมผู้บริหาร ไปร่วมอบรมพิเศษในโอกาสปีที่ 22 กับกิจกรรม "ตามรอยพระพุทธองค์ ณ ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน" สิบวันเต็มกับการเสริมสร้างพลังบุญ และพลังทีมร่วมกัน ตามวิถี ฅน..TRSC สู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข ณ ประเทศอินเดีย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 1 มีนาคม 2562 พร้อมกลับมาส่งต่อพลังความสุข ด้วยบริการจากใจแก่ผู้รับบริการ