ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: NPPG จับมือ DOD ร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์สกินแคร์

          นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (NPPG) และนายพงศ์ศักดิ์ เอี่ยมศิรินพกุล (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนางสาวเรณุมาศ อิศรภักดี (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ภายหลังพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจในการพัฒนารูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน โดย NPPG ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (flexible packaging),ขวดอีพีที (PET Bottles) และบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอื่น ให้บริการแก่ DOD ในการพัฒนาสินค้า และบรรจุสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์ สกินแคร์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสนับสนุนธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจทั้งสองฝ่าย