ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว ก.เกษตรฯ เยี่ยมชมโรงเรียนอาหารปลอดภัย

          นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอาหารปลอดภัย โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 5 ณ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล) ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร