ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สสว.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)จัดการอบรมสัมมนาในหัวข้อ “Marketing Mega Trend 2019: โอกาสก้าวกระโดดสำหรับ SME” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center)

          สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ "Marketing Mega Trend 2019: โอกาสก้าวกระโดดสำหรับ SME" ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ประกอบการตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งธุรกิจ โดยมี ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดการบรรยายเรื่อง "การตลาด Mega Trend ที่ SME ต้องรู้และนำไปประยุกต์ใช้ โดยมี ดร. อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing และ Change Management มาเป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเทพธาโร ชั้น 3 โรงแรมบุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามรายละเอียด 061-165-6562 Email.knowlegecenter@gmail.com ลงทะเบียน www.smeknowledgecenter.com