ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: BEM ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

           บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ให้การต้อนรับนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการเดินรถ และศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ณ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา