ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สนพ.กำแพงเพชร ฝึกอบรมเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ 1

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร มอบหมายให้ ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 (30 ชั่วโมง) ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 20 คน ฝึกอบรมในวันที่ 7,8,14,15 และ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริษัทเกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้รับการฝึกเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาฝีมือตนเองเพื่อเตรียมตัวเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ต่อไปหลังจบฝึกจากทางสำนักงานฯ