ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร.21 ภูเก็ต ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SMEs 4.0

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ได้รับการจัดสรรเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SMEs 4.0 โดยเข้าให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 0 - 200 คน จำนวน 4 แห่ง ในการนี้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ได้เข้าให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 แห่ง โดยนายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต นำทีมนักพัฒน์พันธ์ใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก จัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ ความสามารถในการทำงานแก่พนักงาน ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SMEs 4.0 น. ณ.บริษัท เจดี พูลส์ จำกัดและบริษัท ไทย ลักซูรี่ วิลล่าส์ จำกัด โดยมีกิจกรรมดำเนินการเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงาน ให้พนักงานมีทักษะ ความสามารถในการทำงานที่สูงขึ้น ปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศคติในการทำงาน ปรับเปลี่ยนระบบ รูปแบบในการทำงาน และจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง