ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ทีเซลส์ เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วมโครงการ “คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางและเสริมอาหาร”

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร จับมือร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเสริมอาหาร สมัครเข้าร่วมโครงการ "คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของเครื่องสำอางและเสริมอาหาร" (Quality, Safety and Efficacy for Cosmetics and Food Supplements หรือ QSE) เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนายกระดับองค์ความรู้ในการนำชีววิทยาศาสตร์มาใช้ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และสามารถขยายโอกาสทางการตลาดสู่อาเซียน หรือ แข่งขันในตลาดสากล สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มี.ค. 2562
          เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ
          - เป็นวิสาหกิจไทย SMEs
          - มีผลิตภัณฑ์พร้อมต่อการเข้าร่วมโครงการ
          - สนับสนุน 70% ของค่าใช้จ่าย (ไม่เกิน 500,000 บาท)
          - สนับสนุน 1 ผลิตภัณฑ์/วิสาหกิจ
          - ประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม เมื่อสิ้นสุดโครงการ

          สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://goo.gl/forms/jJHmRWqSEY8qz1AY2
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2644 5499 ต่อ 143 (คุณปุ๋ย)
          หรือ E-mail : jiraphan@tcels.or.th