ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สัมมนาฟรี! “Food Innovation Trends จับเทรนด์ธุรกิจพิชิตใจผู้บริโภค”

          ธุรกิจคุณจะรุ่งหรือจะร่วง เทรนด์ธุรกิจอาหารในปี 2562 จะเป็นอย่างไร และ อนาคตจะไปทางไหน พบกับสัมมนาที่จะช่วยเติมเต็มธุรกิจอาหารของคุณให้แข่งขันและปรับตัวตามกระแสได้อย่างทันท่วงที

          วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
          เวลา 12.00 - 18.00 น.
          (เริ่มลงทะเบียน 12.00 - 13.00 น.)
          ณ ชั้น 5 ห้อง ดร.ถาวร พรประภา ออดิเทอเรียม อาคารสยามกลการ

          ลงทะเบียนคลิก (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
          http://bit.ly/2FJTgUq

          วิทยากร
          - ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สวทน. เละ CEO โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS)
          - คุณวิริยา พรทวีวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด
          - คุณเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
          - ดร.วรรณพ วิเศษสงวน รองผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
          - ดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
          ข้อมูลที่จะได้รับในงาน
          - Future Food เจาะลึกเทรนด์ธุรกิจอาหารในอนาคต
          - ทิศทางอาหารปี 2562 จะเป็นอย่างไร
          - นวัตกรรมสำคัญแค่ไหนกับธุรกิจอาหารและทำไมผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำมาใช้
          - เจาะพฤติกรรมผู้บริโภคที่ผู้ประกอบการต้องเข้าให้ถึง
          - ทางเลือกทางรอดของธุรกิจอาหารที่ผู้ประกอบการต้องรู้
          - ผ่าแนวคิดการตลาดของ 2 ผู้ประกอบการ กับการหยิบนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจให้เติบโต
          - วิธีปรับตัวและก้าวตามกระแสอย่างไรให้ธุรกิจอยู่ยั่งยืน
          *พร้อมเยี่ยมชมบูธของหน่วยงานด้านนวัตกรรมที่จะช่วยให้ธุรกิจคุณเติบโตแบบก้าวกระโดด*
          
          จัดโดย
          กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม