ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: รพ.ลานนา รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2561

          ตัวแทนผู้บริหาร คุณศุภลักษณ์ มิทเชลล์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบุคคลธุรการ โรงพยาบาลลานนา ได้เข้าร่วมงานรับมอบ รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 โดยสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้ โรงพยาบาลลานนาได้รับรางวัลเชิดชูเกิยรติสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2557 – พ.ศ.2561 ) เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61 ณ ห้องเพชรรัตน์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหม่