ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

แควนตัสเข้าถือหุ้นร้อยละ 19.9 ในอะไลแอนซ์ แอร์ไลน์ส

           ธุรกิจแควนตัสกรุ๊ปรุ่งเดินหน้าขยายธุรกิจการบินเข้าถือครองหุ้น 19.9 เปอร์เซนต์ ในอะไลแอนซ์ แอร์ไลน์ส (Alliance Airlines) ที่ดำเนินธุรกิจสายการบินเช่าเหมาลำของประเทศออสเตรเลีย ด้วยราคา 54.34 บาท (2.40 ดอลลาร์ออสเตรเลีย) ต่อหุ้น หรือคิดเป็น 1,400 พันล้านบาท (60 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) 
          สำหรับอะไลแอนซ์ แอร์ไลน์ส (Alliance Airlines) ดำเนินธุรกิจสายการบินเช่าเหมาลำแก่ธุรกิจประเภทเหมืองแร่ และตลาดมีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในออสเตรเลียตะวันตก และโดยเฉพาะในรัฐควีนสแลนด์ประเทศออสเตรเลีย โดยธุรกิจมีผลกำไร มีการบริหารจัดการเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังให้บริการมาเป็นเวลานานแก่แควนตัสกรุ๊ป และให้บริการบินในเส้นทางภูมิภาคในนามของสายการบินแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย
          แควนตัสกรุ๊ปตั้งเป้าขออนุมัติการดำเนินงานต่างๆ ร่วมกันเพื่อรองรับตลาดเครื่องบินเช่าเหมาลำให้กว้างมากขึ้นจากคณะกรรมการคุ้มครองการแข่งขันและผู้บริโภคออสเตรเลีย (Australian Competition and Consumers Protection) ทั้งนี้ในปัจจุบันแควนตัสกรุ๊ปสนับสนุนงานของฝ่ายบริหารอะไลแอนซ์ แอร์ไลน์ส ตามปรกติโดยไม่ได้มองหาตัวแทนคณะกรรมการบริหารแต่อย่างใด