ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ปักธงอุตสาหกรรมจีน-ไทย พิชิตชัยในยุค 4.0

          ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและบรรยายพิเศษสุดเข้มข้นในหัวข้อเรื่อง "ปักธงอุตสาหกรรมจีน-ไทย พิชิตชัยในยุค 4.0" ภายใต้ "โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ (สทอ.) ระยะที่ 1" ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
          สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กำหนดจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ผลการศึกษา "โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ (สทอ.) ระยะที่ 1" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา การเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเชื่อมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดระหว่างไทย – จีน ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาที่สำคัญของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะนโยบายประเทศไทย 4.0 และอุตสาหกรรม 4.0 (10 + 2 S-Curve) กับ Made in China 2025 และ Belt and Road Initiative (BRI)
          มีผู้ร่วมเสวนาโดย
          - คุณวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
          - คุณอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
          - คุณกลิ่น พลอยมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
          - ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
          - ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

          ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่: ที่: https://goo.gl/forms/X3DkqxxHCefryDOc2