ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

โรงงานน้ำตาลทราย เผยหีบอ้อยปี 61/62 ผ่านครึ่งทางคุณภาพผลผลิตอ้อยไม่ดี กดยิดล์น้ำตาลลด

          โรงงานน้ำตาลทราย เผยผลผลิตอ้อยเข้าหีบปี 61/62 หลังเปิดหีบอ้อยผ่านครึ่งทางหรือ 69 วัน อยู่ที่ 59.71 ตันอ้อย เป็นไปตามเป้าหมาย โดยผลิตน้ำตาลทรายได้เพียง 6.08 ล้านตัน ลดลงจากฤดูการผลิตที่แล้ว เนื่องจากยิลด์ลดลงจากสภาพอากาศที่ไม่หนาวเย็นเหมือนทุกปี และปัญหาอ้อยไฟไหม้ เชื่อฤดูการผลิตปีนี้จะมีอ้อยเข้าหีบได้ตามที่คาดการณ์
          นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า หลังจากที่โรงงานน้ำตาลเปิดรับผลผลิตอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2561/62 แล้ว 69 วัน ซึ่งคิดเป็นครึ่งทาง ของจำนวนวันหีบอ้อยโดยเฉลี่ยที่จะใช้เวลาหีบอ้อย 120 วันต่อ 1 ฤดูการผลิต พบว่า มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 59.71 ล้านตันอ้อย ลดลงจากระยะเวลาหีบอ้อยที่เท่ากันของปีก่อนที่มีอ้อยเข้าหีบ 60.97 ล้านตันอ้อย หรือลดลง 1.26 ล้านตันอ้อย และผลิตน้ำตาลทรายได้ 6.08 ล้านตัน ลดลงจากปีการผลิตก่อนที่ผลิตน้ำตาลทรายได้ 6.25 ล้านตัน หรือลดลงประมาณ 180,000 ตัน
          สำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตน้ำตาลทรายที่ลดลง มาจากคุณภาพผลผลิตอ้อยในปีนี้มีคุณภาพไม่ดีเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่ไม่หนาวเย็น เป็นผลต่อการสร้างค่าความหวานในต้นอ้อย จึงทำให้การสกัดน้ำตาลจากอ้อยลดลงจากเดิมปีก่อน ที่มีค่าความหวานเฉลี่ยอยู่ที่ 11.91 ซี.ซี.เอส. ลดลงเหลือ 11.83 ซี.ซี.เอส. ประกอบกับผลผลิตต่อตันอ้อย (ยิลด์) ก็ลดลงเช่นกัน จากเดิมปีก่อนที่ผลิตน้ำตาลทรายได้ 102.58 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ก็ลดเหลือ 101.75 กิโลกรัมต่อตันอ้อย หรือมีผลผลิตน้ำตาลทรายลดลง 0.83 กิโลกรัมต่อตันอ้อย โดยส่วนหนึ่งเป็นปัญหามาจากอ้อยไฟไหม้
          ทั้งนี้ โรงงานน้ำตาลทรายมีนโยบายที่ชัดเจนในการเข้าไปแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ โดยรณรงค์ให้ชาวไร่จัดส่งอ้อยสดเข้าหีบ และมีการลงโทษชาวไร่อ้อยที่จัดส่งอ้อยไฟไหม้ เช่น การหักเงินจากอ้อยไฟไหม้ 30 บาทต่อตัน เพื่อชดเชยให้แก่ชาวไร่ที่จัดส่งอ้อยสดตามระเบียบ กอน. ที่กำหนด รวมถึงการให้การสนับสนุนสินเชื่อรถตัดอ้อยแก่ชาวไร่เพื่อนำไปใช้เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยให้แก่โรงงาน ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ชาวไร่ตัดอ้อยสด ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ และส่งผลดีต่อยิลด์น้ำตาลทรายที่จะเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายโดยรวมมากขึ้น และยังส่งดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
          "ฤดูหีบปีนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วมีผลผลิตอ้อยเป็นไปตามแผน และคาดว่าผลผลิตอ้อยเข้าหีบในปีการผลิตนี้ตามที่คาดการณ์ไว้ แต่คุณภาพอ้อยในปีนี้ไม่ดีนักเมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้ได้ยิดล์ผลิตน้ำตาลทรายลดลงจากสภาพอากาศที่ไม่หนาวเย็นและปัญหาอ้อยไฟไหม้ ซึ่งโรงงานน้ำตาลจะมุ่งสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบจากการเผาอ้อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชาวไร่ตัดอ้อยสดส่งให้แก่โรงงานมากขึ้น เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายโดยรวม" นายสิริวุทธิ์ กล่าว