ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ เสริมกลยุทธ์การแข่งขันสร้างธุรกิจโลจิสติกส์ให้เข้มแข็ง

          นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.) เผยว่า ภายหลัง สนพ.นบ. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน แก่บุคลากรด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการบิน จากสถานประกอบกิจการ พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ เพื่อพัฒนากำลังแรงงานให้เป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนกำลังคนจังหวัดนนทบุรี ปี 2561-64 ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและโลจิสติกส์ การพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรีให้มีความยั่งยืนต่อไป
          ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัมนาฝีมือแรงงานนทบุรี ได้มอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 29 คน พร้อมกำชับให้นำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการทำงานของตนเองให้มากที่สุด