ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ธนาคารไทยพาณิชย์จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งธนาคารฯ

          เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ธนาคารฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญ กำลังใจแก่พนักงาน ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดสร้อยทอง พิธีถวายสักการะพานพุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ผู้ทรงก่อตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมถวายสักการะผ้าห่มต้นศรีมหาโพธิ์ และพิธีมอบเหรียญที่ระลึกแก่พนักงานเกษียณอายุ โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการธนาคาร ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับคณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมในพิธี ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
          ในโอกาสนี้พนักงานสาขาของธนาคารฯ ทั่วประเทศยังได้ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญทางศาสนาและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน และก่อนหน้านี้พนักงานจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริจากธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ร่วมกับกองทัพอากาศ สำนักงานเขตดอนเมือง สำนักระบายน้ำ จังหวัดปทุมธานี และเทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมด้วยประชาชนจิตอาสา พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณคลองบ้านใหม่ ในเขตพื้นที่ดอนเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ กำจัดวัชพืช ขยะและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำให้เกิดความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และช่วยให้การจัดการระบายน้ำเป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
          ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมเดินหน้าประกอบกิจการอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่การเป็น "ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด"