ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมจัดเสวนาขับเคลื่อนความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

          ฯพณฯ เอกอัครราชทูต เปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "ธุรกิจกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน-ธรรมาภิบาลบริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อม" ในงานเสวนา "Food Retails and Social Sustainability Forum: Future Food Supply Chains" จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับองค์การ Oxfam ในประเทศไทย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายกินเปลี่ยนโลก สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า และผู้สนับสนุนโครงการ SWITCH ASIA สหภาพยุโรป เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนและภาคธุรกิจเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหาร ผ่านการแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ โดยมี ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวต้อนรับ