ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เปิดงาน “สนับสนุนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ผ่านช่องทางตลาด อ.ต.ก.”

          นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงาน "สนับสนุนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ผ่านช่องทางตลาด อ.ต.ก." สินค้าเกษตรคุณภาพจากทั่วประเทศระดับ Best Seller กว่า 150 ราย อาทิ พืชผักผลไม้อินทรีย์ สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป อาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานจากร้านดังทั่วไทย สินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตกร (อ.ต.ก.) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมี นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ อ.ต.ก.และคณะผู้บริหาร ธ.ก.ส.ร่วมงาน ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ตลาด อ.ต.ก. หัวหิน (หัวหิน ซอย 51)