ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

DPU ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาความรู้และระดมความคิด “สร้าง Wellness Community กินอยู่อย่างไรในสังคมมลภาวะ”

          วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานเสวนาความรู้และระดมความคิด "สร้าง Wellness Community กินอยู่อย่างไรในสังคมมลภาวะ" โดยจะมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ "กินอยู่อย่างไรในสังคมมลภาวะ" โดยมี นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดร.ภาวิญญ์ เถลิงศรี คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พญ.อรพรรณ เมธาดิลกกุล นายกสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมแนะวิธีกินอยู่อย่างไรในสังคมมลภาวะพิษ และร่วมกันสร้าง Wellness Community
โดยงานเสวนาจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ที่ห้องประชุมสัจจา 1 อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีผ่าน QR CODE สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 061-629-3956