ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ธนาคารกสิกรไทย ติดดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก ปี 2562 เป็นบริษัทแรกของไทย

          ดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศตระหนักถึงความมุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้หญิงมีความก้าวหน้าในหน้าที่ทำงาน

          บลูมเบิร์กประกาศให้ธนาคารกสิกรไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศ(Gender-Equality Index - GEI) ของบลูมเบิร์กประจำปี 2562 ซึ่งเป็นบริษัทของไทยแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ จากแนวโน้มที่บริษัทต่างๆ ได้พยายามมุ่งมั่นที่จะรายงานถึงความโปร่งใสในด้านความเสมอภาคทางเพศและความเสมอภาคด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของผู้หญิง
          ธนาคารกสิกรไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับคุณค่าความแตกต่างหลากหลายขององค์กร ทั้งในด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ซึ่งนำไปใช้กับพนักงานทุกระดับในองค์กรเริ่มจากคณะกรรมการธนาคาร โดยพนักงานหญิงทุกคนของธนาคารได้รับโอกาสและความเท่าเทียมกันในหน้าที่การงานเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตามศักยภาพและสร้างสมดุลของงานอันนำไปสู่ประสิทธิผลสูงสุด
          ธนาคารกสิกรไทยมีคณะกรรมการที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 35 เป็นผู้บริหารระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 33 และผู้บริหารระดับกลางคิดเป็นร้อยละ 47 (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562)
          ในปีนี้ มีบริษัทรวมทั้งหมด 230 บริษัท จาก 10 อุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้ง 36 ประเทศและภูมิภาค ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศ เพิ่มขึ้นสองเท่าจากปี 2561 โดยประเทศที่ได้รับคัดเลือกอยู่ในดัชนีนี้เป็นครั้งแรกในปีนี้มีจำนวนถึง 13 ประเทศ ซึ่งรวมถึงอาร์เจนตินา จีน อิสราเอล แอฟริกาใต้ และเกาหลีใต้ เป็นต้น โดยรวมแล้วบริษัทเหล่านี้มีมูลค่าตามราคาตลาดรวมกว่า 9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และการจ้างงานมากกว่า 15 ล้านคน โดยมีผู้หญิง 7 ล้านคน
          กรอบการรายงานตามมาตรฐานของบลูมเบิร์กมุ่งเน้นให้บริษัทมหาชนได้เปิดเผยข้อมูลด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศที่ครอบคลุม 4 ด้านคือ ข้อมูลทางสถิติของบริษัท นโยบาย การมีส่วนร่วมของชุมชน และผลิตภัณฑ์และบริการ โดยบริษัทที่เข้าร่วมการประเมินที่มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ประเมินระดับโลกที่กำหนดไว้ในด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้านข้อมูลสถิติและนโยบาย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก
          ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความต้องสินค้าและบริการที่ใช้ข้อมูลด้านการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนจำนวนมากให้ความสำคัญและใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 10 ของบริษัทเท่านั้นที่เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความเสมอภาคทางเพศในที่ทำงาน
          มร.ปีเตอร์ ที. กราวเออร์ ประธานบลูมเบิร์กและผู้ก่อตั้งสโมสร U.S. 30% กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับธนาคารกสิกรไทยและบริษัทอื่นๆ อีก 229 แห่ง ที่ได้รับการประเมินตามกรอบการรายงานความเสมอภาคทางเพศของ Bloomberg Gender-Equality Index และการที่ธนาคารกสิกรไทยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนี Bloomberg GEI นี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้ พนักงานของธนาคาร นักลงทุน รวมถึงบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม เห็นว่า ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่มีความก้าวหน้าในการบริหารความเท่าเทียมในสถานที่ทำงานอย่างแท้จริง
          การเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งหมดที่เป็นสมาชิกดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก ประจำปี 2562 ครอบคลุมวิธีที่บริษัททั่วโลกลงทุนเพื่อความเสมอภาคของผู้หญิง ตามข้อมูลจีอีไอ:
          - ผู้หญิงมีตำแหน่งระดับผู้บริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ระหว่างปี 2557-2560
          - ร้อยละ 60 ของบริษัทมีการทบทวนค่าตอบแทนที่มีความแตกต่างเพื่อลดช่องว่างให้มีความเสมอภาคที่มีอยู่โดยเฉลี่ยร้อยละ 20 (โดยเฉลี่ยร้อยละ 18 ในทวีปอเมริกา ยุโรป แอฟริกา และภูมิภาคตะวันออกกลาง และร้อยละ 26 สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก)
          - ร้อยละ 34 มีโปรแกรมในการรับผู้หญิงที่ต้องการกลับเข้าทำงานหลังจากการหยุดพักงาน
          - ร้อยละ 43 รวมการแปลงเพศในแผนประกันสุขภาพ
          - ร้อยละ 68 ของบริษัทมีการประเมินเนื้อหาโฆษณาและการตลาด สำหรับความเสมอภาคทางเพศก่อนเผยแพร่

          กรอบการรายงานความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์กเป็นดัชนีที่ให้บริษัทต่างๆ เข้าร่วมตามความสมัครใจและไม่มีค่าใช้จ่าย จีอีไอเป็นดัชนีอ้างอิง บริษัทมหาชนทั้งหมดสามารถส่งข้อมูลไปยังบลูมเบิร์ก บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่านั้นมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมในดัชนี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จีอีไอ และวิธีการยื่นข้อมูลเพื่อเข้าร่วมดัชนีในปีหน้า: https://www.bloomberg.com/professional/solution/gender-equality-index/
          ผู้ที่เป็นสมาชิกบลูมเบิร์กสามารถเข้าถึง จีอีไอ ได้ที่ {BGEI Index DES }
          
          บริษัทที่รวมอยู่ในดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์กในปี 2562:
          A.P. Møller-Mærsk A/S
          AB InBev
          Accenture
          adidas
          Adobe
          ADP
          Advanced Micro Devices, Inc.
          Aetna, Inc.
          AGNC Investment Corp.
          AIA Group Limited
          Air Products & Chemicals, Inc.
          Alcoa Corporation
          Alliance Data
          Alliant Energy
          Allianz
          Alpha Bank
          American Electric Power
          American Express
          American Water
          AMN Healthcare Services, Inc.
          Anglo American
          Annaly Capital Management, Inc.
          Apollo Global Management, LLC
          ArcelorMittal
          AstraZeneca
          AT&T
          AU Optronics
          Avon Products, Inc.
          BAE Systems PLC
          Banco Bradesco S/A
          Banco Santander
          Bank of America
          Bank of Montreal
          Bank of Queensland
          Barclays
          BB Seguridade Participacões S.A.
          BBVA
          BNP Paribas
          BNY Mellon
          Boston Scientific Corporation
          BT Group PLC
          BYD Company Limited
          CAE
          CaixaBank
          Campbell Soup Company
          CAPCOM Co. Ltd.
          Capital One Financial Corporation
          Centene Corporation
          Charles River Laboratories International, Inc.
          CIBC
          Cie de Saint-Gobain
          Cisco
          Citi
          City Developments Limited
          The Clorox Company
          The Coca-Cola Company
          Coca-Cola FEMSA
          Commercial International Bank, Egypt (CIB)
          Commonwealth Bank of Australia
          Core Laboratories
          CVS Health
          Dai Nippon Printing Co. Ltd.
          Daiwa House Industry Co. Ltd.
          Daiwa Securities Group Inc.
          Danone
          Danske Bank A/S
          DaVita, Inc.
          DBS Group Holdings Ltd.
          Deutsche Post DHL Group
          Deutsche Telekom AG
          Diageo PLC
          Dominion Energy
          Don Quijote Holdings Co. Ltd.
          Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
          DuPont
          Enagás S.A.
          Enbridge
          Erste Group Bank AG
          The Estee Lauder Companies
          Etsy
          Euronav NV
          Eversource Energy
          Evertec
          Fifth Third Bancorp
          First Data Corp.
          First Horizon National Corporation
          First Pacific Company Limited
          FirstEnergy
          Ford Motor Company
          Fortescue Metals Group Ltd.
          Franklin Templeton Investments
          Galp
          Gap, Inc.
          General Motors
          Gold Fields
          Goldman Sachs
          Grupo Financiero Banorte
          Grupo Televisa, S.A.B.
          Harmony Gold Mining Company Limited
          The Hartford
          Horace Mann
          IAMGOLD Corporation
          Iberdrola
          ICL
          Illumina
          Incitec Pivot Limited
          ING
          Ingredion Incorporated
          Intesa Sanpaolo
          Itaú Unibanco
          Janus Henderson Group PLC
          JPMorgan Chase & Co.
          Just Eat
          Kao Corporation
          KASIKORNBANK PCL
          KB Financial Group, Inc.
          Kering
          Legal & General Group PLC
          Leidos Holdings, Inc.
          LendingClub
          Lenovo
          Lionsgate
          Lloyds Banking Group
          L'Oreal
          lululemon          
          Manulife
          Marsh & McLennan Companies
          Mastercard
          Maybank
          Mediobanca
          MetLife, Inc.
          MINDBODY, Inc.
          Mitsubishi UFJ Financial Group
          Mizuho Financial Group, Inc.
          Morgan Stanley
          Morningstar, Inc.
          Motorola Solutions
          MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
          National Australia Bank
          National Bank of Canada
          National Bank of Greece
          Nestle
          Newmont Mining Corporation
          Nidec Corporation
          Nielsen
          NiSource
          NN Group
          Nokia
          Nordea Bank
          Northern Trust Corp
          NTT DOCOMO
          NVIDIA
          Old National Bancorp
          Orange
          Pampa Energía
          Pearson
          Pitney Bowes, Inc.
          PNC Financial Services Group
          Portland General Electric
          Praxair, Inc.
          Procter & Gamble
          ProSiebenSat.1 Media SE
          Prudential Financial
          Prudential PLC
          QBE Insurance Group Limited
          Radian Group, Inc.
          Rapid7, Inc.
          RBS
          RELX Group
          Robert Half
          Rogers Communications, Inc.
          Rolls-Royce Holdings PLC
          Royal Bank of Canada
          S&P Global
          Sanderson Farms
          SAP
          Schneider Electric
          Scholastic
          Schroders
          Scotiabank
          Sempra Energy
          Shinhan Financial Group
          Signet Jewelers Limited
          Silicon Valley Bank
          Singtel
          Sodexo
          Sonova
          SSE PLC
          Standard Chartered Bank
          Standard Life Aberdeen PLC
          State Street Corporation
          STMicroelectronics
          Sumitomo Mitsui Financial Group
          Sumitomo Mitsui Trust Holdings
          Sun Life Financial
          Swedbank
          Swiss Re
          Symantec
          Tahoe Resources, Inc.
          Taylor Morrison
          TD Bank Group
          Teck
          Telefónica
          Telia Company
          Terna
          Tokyo Electron Limited
          TransCanada Corporation
          Tuerkiye Garanti Bankas? A.S.
          UBS
          Unilever
          Unum Group
          UOB Group
          UPM-Kymmene Corporation
          Visa, Inc.
          Vodafone Group
          Voya Financial, Inc.
          Walmart
          Walmart de Mexico y Centroamerica
          Wells Fargo & Company
          Welltower
          WESCO International, Inc.
          Westpac Group
          Weyerhaeuser
          Willis Towers Watson
          WPP
          Yum China Holdings, Inc.
          Yum! Brands, Inc.
          Zillow Group, Inc.
          Zurich Insurance
          Zynga, Inc.

          เกี่ยวกับ บลูมเบิร์ก
          บลูมเบิร์ก เป็นผู้นำการรายงานข่าวสารข้อมูลด้านการเงินและธุรกิจระดับโลกเพื่อให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจอันทรงอิทธิพลมีข้อได้เปรียบด้วยการเชื่อมโยงพวกเขาเข้ากับพลวัตเครือข่ายข้อมูล ผู้คนและความคิด จุดแข็งของบลูมเบิร์กทั้งในด้านการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และการวิเคราะห์ผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ที่รวดเร็วและถูกต้องคือหัวใจของบลูมเบิร์ก เทอร์มินัล โซลูชั่นส์ในองค์กรของบลูมเบิร์กสร้างขึ้นบนจุดแข็งหลักของบริษัทฯ นั่นคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้าถึง ผสมผสาน เผยแพร่ และบริหารจัดการข้อมูลและข่าวสารทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าชมได้ที่ www.bloomberg.com หรือ ทดลองรับข้อมูล