ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนร่วมทำงานวิจัยพัฒนาตลาดทุนไทย

          สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครทำงานวิจัยโครงการ "Capital Market Research Innovation Contest" โดยเลือกทำงานวิจัยจาก 10 หัวข้อที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภายใต้โครงการในเฟสแรกตามความสนใจ เพื่อนำผลวิจัยมาต่อยอดและพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจตลาดทุนไทย อาทิ การให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน แนวโน้มธุรกิจตลาดทุนในอนาคต นวัตกรรมทางการเงิน เป็นต้น ในรูปแบบการนำเสนองานวิจัยรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย ชิงทุนวิจัยถึง 2 แสนบาทต่อทุน ผู้สนใจร่วมส่งงานวิจัยได้ตั้งแต่วันนี้-20 ก.พ. นี้ รายละเอียดเพิ่มเติม www.set.or.th