ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: RP รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก Say to No Plastic Bags

          บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP รณรงค์ลดการใช้ขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ถุงพลาสติกปและหลอดพลาสติก ภายใต้ "โครงการจัดการและคัดแยกขยะ" โดยใช้ชื่อกิจกรรม "Say to No Bags ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" ในร้านมินิมาร์ทและภัตตาคารของบริษัททั้งฝั่งท่าเรือดอนสักและท่าเรือเกาะสมุย ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการใช้ถุงพลาสติกสูงสุด เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ลดการสร้างขยะใหม่ให้น้อยลง โดยจะขอความร่วมมือลูกค้าและผู้โดยสารร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี