ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ข่าวดี เปิดเพิ่มแสดงเจตจำนงร่วม “ฮัก TAXI” ขีดเส้นภายใน 27 ม.ค. เล็งคิกออฟโครงการวันแห่งความรัก กำหนดกรอบยึด 10 หลักคุณธรรม

          ธพว.เปิดโอกาสพี่น้องแท็กซี่แสดงเจตจำนงร่วมโครงการ "ฮัก TAXI" เพิ่มเติมอีก 500 คนสุดท้าย ผ่านทางออนไลน์ภายในวันที่ 27 ม.ค.นี้ เผยข้อมูลงานวิจัยชี้ผู้ขับแท็กซี่อยากได้อัตราผ่อนไม่เกิน 500 บาทต่อวัน เล็งคิกออฟโครงการวันแห่งความรัก กำหนดกรอบผู้รับสิทธิ์ต้องยึด 10 หลักคุณธรรมพื้นฐาน
          นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากที่ธนาคารเปิดให้ผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ แสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ "ฮัก TAXI" เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยกำหนดจำนวนผู้แสดงเจตจำนง 10,000 คน ตามกำหนดวงเงินของโครงการ 10,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้ตรวจสอบและตัดรายชื่อผู้แสดงเจตจำนงซ้ำซ้อนออกไป พบว่า มียอดผู้แสดงเจตจำนง ประมาณ 9,500 คน จึงสามารถเปิดรับผู้แสดงเจตจำนงเพิ่มเติมได้อีก ประมาณ 500 คน ดังนั้น ธพว. จึงเปิดให้แสดงเจตจำนงเพิ่มเติมผ่านออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ธนาคาร (www.smebank.co.th) และแฟนเพจธนาคาร (FB:SMEDevelopmentBank) ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มกราคม 2562 นี้ ส่วนผู้ที่แสดงเจตจำนงหลังจากวันที่ 27 ม.ค. ไปแล้วนั้น ทางธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูล เพื่อนำเสนอรัฐบาล ขอขยายโครงการในอนาคตต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call CENTER 1357
          กรรมการผู้จัดการ SME D Bank กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลที่ได้จากการแสดงเจตจำนงทั้งหมด ธนาคารนำมาประมวลสรุปเป็นงานวิจัยพฤติกรรมผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ และความต้องการที่อยากได้รับจากโครงการนี้ ได้แก่ ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 66 ประกอบอาชีพโดยการเช่ารถขับ และประมาณร้อยละ 10 เป็นหน้าใหม่สนใจจะเข้ามาประกอบอาชีพขับแท็กซี่ ส่วนการกู้เงินเพื่อซื้อแท็กซี่ ไม่ต้องการให้มีเงินดาวน์ เพราะเหตุผลหลัก คือ ไม่มีเงินก้อน และไม่มีเงินออมเพียงพอ แต่ถ้าจะให้ดาวน์ ขอแค่ร้อยละ 10 ของราคารถ รวมถึง ไม่อยากให้มีผู้ค้ำประกัน จากเหตุผล เช่น หาคนค้ำยาก หาคนค้ำไม่ได้ ไม่อยากเป็นภาระคนอื่น เป็นต้น แต่ถ้าจำเป็นต้องมีคนค้ำ ขอให้ไม่จำกัดอาชีพ ตำแหน่ง และรายได้ โดยเห็นควรว่า อัตราการผ่อนชำระที่เหมาะสม คือไม่เกิน 500 บาทต่อวัน
          นอกจากนั้น ผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่แสดงเจตจำนงส่วนใหญ่ อยากให้มีการคุ้มครองความเสี่ยง โดยจัดให้มีการทำประกันภัยชั้น1 ขณะที่ส่วนใหญ่บอกว่าที่ผ่านมา ขาดการดูแลด้านสวัสดิการ สุขภาพ และการวางแผนเกษียณ ส่วนสิ่งที่ธนาคาร ควรกลั่นกรองผู้เข้าโครงการนี้ คือ ประเด็นการตรวจประวัติอาชญากรรม ประเด็นการร่วมเป็นชุมชนฮักTAXI และติดตามดูแลสมาชิกระหว่างกัน และประเด็นการช่วยเหลือสังคม ตามลำดับ
          นายมงคล กล่าวด้วยว่า ผลการวิจัยจากข้อมูลของผู้แสดงเจตจำนงดังกล่าว มีประโยชน์อย่างมาก ซึ่งธนาคารจะนำไปพัฒนาเป็นแนวทางการดำเนินโครงการ กำหนดคุณสมบัติผู้กู้ และออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ให้แล้วเสร็จ สามารถเปิดให้บริการได้ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หรือถ้าเป็นไปได้อยากเริ่มในวันที่ 14 ก.พ. ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ เพื่อสื่อความหมายถึงความรักที่ธนาคารมีให้แก่พี่น้องแท็กซี่
          ทั้งนี้ เงื่อนไขเบื้องต้นที่ธนาคารได้กำหนดไว้สำหรับผู้จะได้รับสิทธิ์ร่วมโครงการ"ฮัก TAXI" ต้องยึด 10 หลักคุณธรรมพื้นฐาน เพื่อยกระดับสู่แท็กซี่มืออาชีพ ได้แก่ 1. ไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร เต็มใจไปด้วยใจเบิกบาน 2. แต่งกายตามระเบียบ พร้อมทุกที่ด้วยมุ่งมั่นบริการ 3. สภาพรถสะอาด ตรวจสิ่งสรรพพร้อมความปลอดภัย 4. ซื่อสัตย์ผู้โดยสาร สื่อสารสุภาพ ปรึกษาเรื่องเส้นทาง 5. วาจาไพเราะสุภาพชน อบอุ่นใจการเดินทาง 6. ขับรถด้วยความสุภาพ ไม่ประมาท สติตั้งความปลอดภัย 7. มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ เอื้ออารี ผู้สูงอายุ คนพิการ ล้วนมากมีสังคมไทย 8. ตรวจดูทรัพย์สินผู้โดยสาร เตือนหลงลืมการพลั้งเผลอ 9. หากพบเจอทรัพย์สินที่หลงลืม ให้นำส่งสถานีตำรวจใกล้สุดเพื่อส่งคืนกลับเจ้าของ และ 10.ชาวต่างชาติคือแขกเมือง สร้างรอยยิ้มสื่อสารด้วยใจ เมืองไทยคนดีมีวัฒนธรรม

          สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ร่วมโครงการ "ฮัก TAXI" จะได้รับนั้น อยู่ภายใต้หลัก "3เติม" ได้แก่
          1. เติมทักษะ ช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และยกระดับงานบริการด้วยเทคโนโลยี โดยผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ที่แสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับทุกคน เช่น อบรมการให้บริการ อบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสาร รวมถึง ได้รับการแนะนำและสนับสนุนเข้าถึงกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เบื้องต้นได้เริ่มเติมทักษะแล้วในกิจกรรม "ติดปีกฮักแท็กซี่ ทะยานสู่บริการที่เหนือกว่า" รุ่นแรก นำผู้แสดงเจตจำนงร่วมโครงการฮักTAXI เข้ารับการอบรมยกระดับการขับรถสาธารณะ ซึ่งมีผู้สนใจมาลงทะเบียนกว่า 1,500 คน โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์เข้าอบรมในรุ่นแรกไปแล้วจำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 22 ม.ค.ที่ผ่านมา ณ วี เทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์
          2. เติมทุน รูปแบบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนถูกกว่าการเช่ารถ และได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 4-7 ปี ขึ้นอยู่ความสามารถในการหารายได้ ประเภท ราคายี่ห้อรถยนต์ วินัยการเงินของผู้ที่มีความตั้งใจประกอบอาชีพอย่างมืออาชีพ ผ่านสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) และกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ที่จะได้รับเงินทุนนั้น ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนด
          3. เติมคุณภาพชีวิต สิทธิ์ประโยชน์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในอาชีพ ลดภาระให้ครอบครัว และเข้าถึงสวัสดิการที่ดี เช่น ได้รับประโยชน์การคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตามมาตรา 40 เข้าถึงกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เงินสงเคราะห์บุตร ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ รวมถึง ได้รับเงินทุนผ่านสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) และกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้ จะต้องมีวินัยการเงิน ตั้งใจประกอบอาชีพขับแท็กซี่อย่างมืออาชีพตามหลักเกณฑ์ของโครงการ "ฮัก TAXI"