ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Gossip News: LIT ไม่ธรรมดา!!..

          บมจ. ลีซ อิท (LIT) ผู้ให้บริการสินเชื่อธุรกิจเพื่อ SMEs บริหารงานโดย "สมพล เอกธีรจิตต์" ยึดหลัก ธรรมาภิบาล และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ล่าสุดได้รับการประเมินจาก 4 ดาว เป็น CG Score ระดับ 5 ดาว!!! ขอบอกตรงนี้เลยว่าไม่ธรรมดา… สุดยอดจริงๆ แบบนี้หาก SMEs ท่านใดสนใจในบริการของ LIT รีบมาสมัครสินเชื่อด่วนได้ที่ www.leaseit.co.th มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำพร้อมติดต่อกลับภายใน 24 ชม. หรือ เบอร์ 095-783-1595ได้เลยคร้า