ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรีลุยเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 สนพ.สระบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่(นายธนธัส ล้วนพร และนายวินัย มาประจวบ) เข้าร่วมให้คำปรึกษากับทีมที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (รท.ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์ และ ดร.ภาสุระ อังกุลานนท์) และรวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ ในการแก้ปัญหาและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ณ บริษัทรถเจาะไทย จำกัด