ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สังเวียนประกวดเขียนบท ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ

          ขอเชิญชวนพลพรรคนักเขียนร่วมส่งบทภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ (แบบใส่แว่น) มีความยาวไม่น้อยกว่า 8 นาที ในเนื้อหา "พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และนวัตกรรมเกษตร"
          มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเผยแพร่ พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 และนวัตกรรมเกษตร สร้างสรรค์เขียนบท เพื่อนำไปผลิตเป็นภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ (แบบใส่แว่น) จัดฉายที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) คลองหลวง ปทุมธานี ในปี 2562 นี้ รับสมัครถึง 15 กุมภาพันธ์นี้
          รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/wkscript3Dcontest/