ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ดร.มนต์ชัยฯ ซีอีโอ ทีโอที ห่วงใยเจ้าหน้าที่ช่าง มอบหน้ากากกันฝุ่นมลพิษมาตรฐาน N 95

          เร็วๆ นี้ (17 มกราคม 2562) ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ช่าง ทีโอที ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ติดตั้ง และบำรุงรักษาบริการโทรคมนาคมให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากฝุ่นละออง โดยเป็นประธานมอบหน้ากากกันฝุ่นมลพิษ มาตรฐาน N 95 ให้กับนายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้านครหลวง จำนวน 500 ชิ้น ทั้งนี้ เพื่อส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ช่างได้สวมใส่ในขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ