ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สนพ.มุกดาหาร ร่วมการประชุมเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561

          สนพ.มุกดาหาร ร่วมการประชุมเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561
          วันที่ 17 มกราคม 2562 นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร มอบหมายนายอนุศร โสภาบุตร ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช3 เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร