ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: บ. ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู๊ดส์ จำกัด ได้มอบจักรยาน ให้แก่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าฯ

          เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู๊ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ได้มอบจักรยานจำนวน 6 คัน ให้กับทางอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำทีมโดย คุณยศวร วิริยะเชษฐ์กุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายเพื่อกลุ่มธุรกิจ และ คุณเสาวลักษณ์ จงธนจินดากิจ ผู้จัดการแผนกการตลาด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มาส่งมอบจักรยาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ซึ่งมีตัวแทนรับมอบจักรยานโดย คุณอุไรวรรณ สมสมัย ผู้จัดการอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ และคุณปัทม์ ชัยศิลป์ รองผู้จัดการอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ