ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้รับการรับรอง ISO 9001: 2015 ขอบเขต: วิศวกรรมและซ่อมบำรุง

          รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015 ขอบเขต : วิศวกรรมและซ่อมบำรุงทั้งหมดในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา
          นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้บริษัทเร่งดำเนินการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้ในการดำเนินงานของบริษัททั้งงานซ่อมบำรุง และงานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า และให้บริการ เพื่อสร้างมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล และสร้างความเชื่อมั่นในด้านการบริการแก่ผู้โดยสารนั้น ล่าสุดบริษัทได้รับการตรวจประเมินรับรอง และได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015 ขอบเขต : วิศวกรรมและซ่อมบำรุงทั้งหมดในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 จากหน่วยรับรอง คือ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตงานดังนี้
          1. งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐาน
          - ระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง
          - ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
          - ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
          - ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
          2. งานบำรุงรถไฟฟ้า
          - ระบบตู้รถไฟฟ้า และอุปกรณ์ในโรงซ่อม
          3. งานซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้า
          - ระบบโทรคมนาคม
          - ระบบอาณัติสัญญาณ
          - ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
          - ระบบประตูชานชาลาและอุปกรณ์พิเศษ
          4. งานวิศวกรรมซ่อมบำรุง
          ด้านนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้จะเร่งดำเนินการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้ในงานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า และให้บริการให้ได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้เชื่อว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จะทำให้บริษัทสามารถสร้างมาตรฐานในระดับสากล ทั้งงานซ่อมบำรุง และงานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า และให้บริการ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การบริหารงานเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
          หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link