ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือสาธารณสุขและบริษัทประชารัฐฝึกทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกเข่าพร้อมใช้

          นายแพทย์ไกรสุข เพชรบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับนายจีนะศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอภูกามยาว และนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา "การทำผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกเข่าพร้อมใช้" จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับพนักงานนวด สมาชิกกลุ่มแปรรูปสมุนไพร ศูนย์ฮอมฮักตำบลห้วยแก้ว จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 40 คน ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
          นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า โครงการนี้บูรณาการร่วมกัน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาจำกัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกเข่าที่เป็นภูมิปัญญาของหมอเมืองในชุมชน ประกอบด้วยสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ สะเดา รางจืด ย่านาง บอระเพ็ด และขี้เหล็ก ซึ่งมีรูปแบบการใช้ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่สะดวก รูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่สวยงาม ไม่ดึงดูดใจลูกค้า แต่ที่ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความนิยมมากเกิดจากสรรพคุณตัวยาที่ผู้ทดลองใช้หายอาการปวดเข่าแล้วบอกต่อ โดยเริ่มนิยมใช้มากขึ้นแบบก้าวกระโดด ภายหลังการแสดงผลิตภัณฑ์ให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ทดลองใช้ในช่วงเดินทางมาประชุม ครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดพะเยาและเชียงราย ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยมุ่งเน้นการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้สะดวกในการใช้งาน สามารถเก็บรักษาได้นาน ภายหลังการใช้งานแล้วสามารถเก็บรักษาได้โดยมีสรรพคุณคงเดิม เน้นการปรับรูปโฉมบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม ลูกค้ามองดูมีคุณค่า โดยทีมงานพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้ นายจรัส สุทธิกุลบุตร กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาจำกัด ได้มุ่งเน้นการสร้างกลุ่มอาชีพ และการทำแผนธุรกิจ เพื่อใช้ประกอบในการยื่นขอสินเชื่อธุรกิจจากธนาคาร รวมถึงการตลาดผลิตภัณฑ์ ที่เน้นการออกแสดงสินค้าร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาจำกัดที่มีข้อตกลงกับห้างแมคโครสาขาพะเยา ห้างเทสโก้โลตัสสาขาพะเยา และห้างท็อปส์พลาซ่าพะเยา ทุกสัปดาห์ ทั้งนี้
          นายแพทย์ไกรสุข เพชรบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จะมุ่งเน้นให้ความรู้และแนวทางการขอรับรองเครื่องหมาย อย. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกเข่าพร้อมใช้ ให้เป็น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสามารถวางจำหน่ายได้ทั้วประเทศ รวมถึงการโฆษณาบนฉลากสินค้า ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ไม่โฆษณาเกินจริง