ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ผอ.สพร.12 สงขลา มั่นใจฝีมือและความใส่ใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสงขลา เชียร์เข้าทดสอบมาตรฐานฯ หลังผ่านการอบรมช่างตัดผมชายรุ่นแรก ตามนโยบาย รมว.แรงงาน

          วันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมโสตฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา(ผอ.สพร.12 สงขลา) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรช่างตัดผมชายเบื้องต้น ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7- 11 มกราคม 2562 (30 ชั่วโมง) ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 25 นาย ซึ่งระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติได้มีการออกให้บริการตัดผมนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้การควบคุมของวิทยากร
          นางอารี เตชะวันโต กล่าวว่า ยินดีกับผลการออกพื้นที่ที่ได้รับเสียงตอบรับและพึงพอใจจากผู้รับบริการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกท่านจะได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและสังคมและก้าวสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาการตัดผมชายในโอกาสต่อไป อนึ่ง รมว.กระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกทักษะอาชีพการตัดผมให้กับบุคลากรตำรวจในแต่ละจังหวัด ซึ่ง สพร.12 สงขลา ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานตำรวจในจังหวัดสงขลา มีการเน้นการฝึกทักษะภาคปฏิบัติ โดยมุ่งลดค่าใช้จ่ายในการตัดผมของบุคลากรตำรวจ และเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทางหนึ่ง