ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: CHAYO ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

          นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ รวมทั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า และนายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมคณะกรรมการระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,250 ล้านบาท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ General Mandate จำนวนไม่เกิน 56 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่บุคคลในวงเงินจำกัด (Private Placement : PP) เพื่อรองรับการขยายการลงทุนและการเติบโตของธุรกิจ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็ว ๆ นี้