ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ก.ล.ต. ร่วมลงนาม MoU 3 หน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดี สร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน

          นายรพี สุจริตกุล (ขวา) เลขาธิการ ก.ล.ต. ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกับ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (ซ้าย) อธิบดีกรมบังคับคดี และ นายชาตรี สุวรรณิน (กลาง) อธิบดีอัยการสำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีกับผู้กระทำความผิดในตลาดทุน ป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมทรัพย์สินเพื่อชำระค่าปรับทางแพ่งและอาญา ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561