ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ปี 2019

          สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัทเอออนฮิววิท ประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Aon Hewitt Best Employers –Thailand 2019 P"ค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นปี 2019" ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 19 โดยมี ร.ศ.ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข รองผู้อำนวยการ ศศินทร์ กล่าวเปิดงานพร้อมบรรยาย ร่วมด้วย ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอออนฮิววิท ประเทศไทย และภกญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ซีอีโอ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ รวมทั้งคุณเอกลักษณ์ ชคทิศ ผู้จัดการโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำปี 2562 ร่วมเปิดตัวโครงการดังกล่าว ณ ศศินทร์