ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

CIMB Thai เปิดบัญชีรับบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์สึนามิ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

          สืบเนื่องจากภัยพิบัติสึนามิที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่เกาะชวาและหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.61 มียอดผู้เสียชีวิต สูญหาย และบาดเจ็บจำนวนมาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้เปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์สึนามิ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านบัญชีกระแสรายวันนิติบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชื่อบัญชี "ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย" บัญชีเลขที่ 850-0-00231-5 โดยธนาคารยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนทุกช่องทาง เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2562 ธนาคารจะนำเงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมดส่งมอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป