ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: LH Bank มอบสินไหมทดแทนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2

          LH Bank โดย คุณนพคุณ ทอดสนิท ผู้ช่วยสายงานกิจการสาขา เป็นผู้แทนธนาคารมอบสินไหมทดแทนกรณีลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 2 และได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จำนวนเงิน 300,337.05 บาท ให้แก่คุณฉัตรชัย คงศักดิ์ตระกูล ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นสามีของคุณชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล ผู้เสียชีวิต
          โดยมีคุณวรญา จารุวงศ์ภัค Head of Bancassurance Business Support บริษัทชับบ์ สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทน ณ LH Bank สาขาสะพานควาย