ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กรุงไทยมอบรางวัลโครงการประกันคุณภาพบริการ

          นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการ ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานมอบรางวัล โครงการประกันคุณภาพบริการ ประจำปี 2560 ให้กับหน่วยงานสำนักงานใหญ่ สำนักงานเขตและสาขา ซึ่งธนาคารจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2541 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ มีการบริหารจัดการที่ดี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเป็นไปตามหลัก Market Conduct โดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรม ตวันนา