ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สปป.ลาว หารือ บสย. เล็งตั้งสถาบันค้ำประกันสินเชื่อ

          ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าพบ นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาท และการดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ร่วมกับ นางวัดทะนา ดาลาลอย รองผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป.ลาว ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง Credit Policy for SMEs เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งสถาบันค้ำประกันสินเชื่อใน สปป.ลาว ให้กับคณะผู้บริหารจากธนาคารแห่ง สปป.ลาว (ธหล.) ระหว่าง วันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิวัฒน์ไชย อาคาร 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่