ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจฯ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)

          วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ และการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมโค และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์โคนมเพื่อสร้างความยั่งยืน อาชีพพระราชทาน" ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนสหกรณ์โคนมและเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ณ โรงแรมแกรนด์ อินน์ คัม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์โคนมและแนวทางการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมรับผลกระทบจากพันธกรณี ภายใต้ WTO TAFTA TNZCEP และการบริหารจัดการห่วงโซ่โคนม ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโคนมอย่างเป็นรูปธรรม