ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บล. เคจีไอ บล. เคทีบี บล. ภัทร และ บ. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม ใน TFEX Best Awards 2018

          TFEX ประกาศรางวัล TFEX Best Awards 2018 แก่โบรกเกอร์ที่มีผลงานโดดเด่น โดย บล. เคจีไอ คว้ารางวัลด้านปริมาณการซื้อขายรวมสูงสุด บล. เคทีบี คว้ารางวัลด้านนายหน้ายอดเยี่ยม ส่วน บล. ภัทร คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้าน Prop-Trading สำหรับ Market Maker ยอดเยี่ยม มอบแก่ บ. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ 
          ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX เปิดเผยว่า "ปี 2561 ที่ผ่านมา TFEX มีการเติบโตทั้งด้านปริมาณการซื้อขายและการขยายฐานผู้ลงทุน โดยในช่วง 11 เดือนแรกมีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 95,678,614 สัญญา หรือเฉลี่ย 421,492 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 324,217 สัญญาต่อวัน และ ณ 30 พฤศจิกายน 2561 มีสถานะคงค้าง (Open Interest) ทั้งสิ้น 2,847,124 สัญญา ซึ่งใกล้เคียงกับสิ้นปี 2560 ในขณะที่จำนวนบัญชีซื้อขายอนุพันธ์อยู่ที่ 162,609 บัญชี เพิ่มขึ้น16,050 บัญชี จากปีก่อนหน้า ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวมาจากความร่วมมือและการสนับสนุนของบริษัทสมาชิก ที่ช่วยกันส่งเสริมความรู้และให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน รวมถึงการส่งเสริมสภาพคล่องการซื้อขายในตลาด ดังนั้น TFEX จึงได้มีการมอบรางวัล TFEX Best Awards เป็นประจำทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทสมาชิกที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในด้านต่างๆ"
          รางวัล TFEX Best Awards 2018 แบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัล Most Active House สำหรับโบรกเกอร์ที่มีปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์รวมสูงสุด โดยบริษัทที่ได้รับรางวัล คือ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รางวัล Most Active Agent สำหรับโบรกเกอร์ที่มีปริมาณธุรกรรมการซื้อขายของลูกค้าสูงและสามารถขยายฐานผู้ลงทุนใหม่ใน TFEX ได้โดดเด่น ซึ่งบริษัทที่ได้รับรางวัล คือ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รางวัล Most Active Prop-Trading สำหรับโบรกเกอร์ที่มีปริมาณธุรกรรมในส่วนของบัญชีเพื่อบริษัท (Proprietary Trading) สูงสุด มอบแก่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และ รางวัล Market Maker Best Performance ซึ่งมอบแก่บริษัทที่มีผลงานโดดเด่นด้านการทำหน้าที่ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Maker Maker) ของ TFEX โดยในปีนี้ TFEX พิจารณารวมทุกประเภทสินค้า ซึ่งบริษัทที่ได้รับรางวัล ได้แก่ บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด
          ทั้งนี้ สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจซื้อขายสามารถติดต่อบริษัทสมาชิก TFEX หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า กิจกรรมสัมมนา และติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ที่ www.TFEX.co.th หรือ SET Contact Center 0 2009 9999