ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กสิกรไทยจัดทำหนังสือ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” เทิดพระเกียรติ ร.๙

          ธนาคารกสิกรไทยจัดทำหนังสือ "นวมินทรบรมนาถราชไมตรี" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประมวลพระราชกรณียกิจในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเพื่อให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ โดยมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศ ตลอดถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยไม่มีการจำหน่ายแต่อย่างใด ผู้สนใจอ่านได้ทาง www.นวมินทรบรมนาถราชไมตรี.com หรือดาวน์โหลดอ่านฟรีจากแอปฯ Ookbee

          เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา
          นายอนัน ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร
          นายทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้อำนวยการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
          หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
          นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย
          นางสาวอาจารีย์ ศรีรัตนบัลล์ เอกอัคราชทูตประจำกระทรวง