ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

SME Development Bank ก้าวสู่ปีที่ 55 แห่งความภาคภูมิใจ

          ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank ครบรอบคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้ง ก้าวสู่ปีที่ 55 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ธนาคารจึงขอเรียนเชิญหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐ-ภาคเอกชน ลูกค้าผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีในความภาคภูมิใจของธนาคาร ในฐานะพี่เลี้ยงเคียงคู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยมายาวนานกว่าครึ่งทศวรรษ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ SME Bank Tower เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
          ธนาคารร่วมรณรงค์ No Gift Policy งดรับกระเช้าและของขวัญในทุกเทศกาล จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีผ่านการบริจาคสมทบทุนสั่งจ่ายเช็คในนาม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก (อผศ.)