ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สรุปประเด็นจากงานแถลงข่าว SEAC เผยแผนการดำเนินธุรกิจ ปี 62

          -วิสัยทัศน์ของ SEAC คือ ต้องการให้คนไทยมีความตระหนักว่า ทุกคนมีความสามารถที่จะ "เรียนรู้" ได้ โดยจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ คนไทย สังคมไทย สังคมอาเซียน ได้รู้ว่า เราจะเรียนรู้ในอายุใดก็ได้
          - พันธกิจ (Mission) คือ การมุ่งมั่นให้เข้าใจ "การเรียนรู้" เพื่อใช้จัดการชีวิตต่อไป เมื่อคนเรามี Learning mindset ใหม่ๆ ก็จะทำให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้
          - การดำเนินงานของ SEAC ในปี 61 มีเข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรหรือโปรแกรมต่างๆ รวมกว่า 30,000 คน และในปี 62 เราคาดว่า จะมีจำนวนผู้เข้าร่วมเรียนรู้รวมถึงกว่า 90,000 คน และมีอัตราการเติบโตทางธุรกิจ สูงกว่า 100% 
          -ในด้านการลงทุน SEAC ได้ใช้งบประมาณกว่า 600 ล้านบาท แบ่งเป็น 
          -งบในการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ "4Line Learning" 
          -งบการก่อสร้าง Center แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          - งบในการเฟ้นหา Content ระดับโลกในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับความต้องการของทุกกลุ่มทุกวัย รวมถึงการแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยและบางภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
          - โดยการลงทุนด้วยงบนี้ เพื่อต้องการให้คนไทยได้มีโอกาสและมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น
          - ในปี 62 เราจะเริ่มต้น Platform สำหรับช่วงอายุ 11-65 ปี โดย SEAC เป็นที่แรกที่สร้าง Platform ที่ครอบคลุมช่วงอายุนี้ขึ้นมา
New Journey 4 points ที่จะเกิดขึ้น
          - Change the way people >> เข้าใจความต่างของคำว่า Study และ Learning ซึ่งการ Learning หรือการเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้ในชีวิต           
          - Serve talent local education systems CAN'T >> เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการศึกษาของไทย โดยเข้ามาเพิ่มเติมในสิ่งที่การศึกษาไทยกำลังจะไปถึง 
          - Develop new skills for a new world >> อาทิ การเฟ้นหาหลักสูตรหรือการสร้างทักษะสำหรับยุค 4.0 
          - Develop needed thinking & problem solving skills >> เพื่อให้คนไทยคิดเป็นและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
          - สิ่งที่ SEAC กำลังทำคือการ Reframe ระบบการเรียนรู้ใหม่ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เพราะในโลกใบใหม่นี้ ที่เป็นโลก New normer หรือโลกที่มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาจนสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นบรรทัดฐานหรือธรรมชาติของสังคมไปโดยปริยาย การเรียนรู้แบบเดิมๆ ที่เน้นการท่องจำและจดเลคเชอร์ ที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของคนและสังคมได้อีกต่อไป SEAC จึงต้องหาระบบการเรียนรู้ใหม่ ที่สามารถ Click กับทุกคนให้เจอ ซึ่ง YourNextU คือ Offering แรกที่ SEAC นำเสนอเพื่อตอบคำถามนี้นั่นเอง
          - YourNextU จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสิ่งที่ต้องการจะเรียนรู้ได้ง่ายมากขึ้น และเราเป็นผู้เลือกเรียน ด้วยตนเอง ไม่ใช่ให้ใครมาบังคับให้เรียนแบบในอดีต ซึ่งสำหรับ YourNextU นี้จะเปิดให้มีระบบสมาชิก หรือ Subscription ในราคา 10,000 บาท / คน / ปี โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้หลักสูตรที่ได้มาตรฐานจากสถาบันการศึกษาระดับโลกแบบ Unlimited ในทุกสาขาวิชา สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ และสามารถลงเรียนซ้ำ ได้ตามที่ต้องการ
ความโดดเด่นของ YourNextU คือ การเรียนรู้แบบ Blended Learning ที่ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความชื่นชอบ ความถนัด หรือความสนใจของตนเอง ซึ่งนับเป็นที่แรกของโลก ที่ผสมผสานการเรียนรู้ 4 แบบ (4Line Learning) เข้าด้วยกัน ได้แก่ 
          - Online แตกต่างจากคอร์สเรียนออนไลน์ธรรมดาทั่วไปที่ต้องซื้อเป็นคอร์สๆ ไป แต่ Online ของ YourNextU ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ไม่จำกัดครั้งและไม่จำกัดวิชา ที่มีมากกว่า 100 หลักสูตร ด้วยค่าสมัครเพียง 10,000 บาท / คน / ปีนี้ ซึ่งทุกหลักสูตรได้มาตรฐานระดับสากล ทั้งมาตรฐานของ Professor และคอร์สจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ นอกจากนี้ยังมี Subtitles หลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย เวียดนาม พม่า และอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย จะแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2020)
          - ตัวอย่างออนไลน์คอร์ส อาทิ การเรียนรู้เพื่อพัฒนา New Skillset เพื่อยุค 4.0 เช่น Data scientist, Certified Digital Marketing Specialist, Big Data เป็นต้น
          Inline คือการเรียนรู้แบบเข้าคลาสที่ SEAC ซึ่งเปิดเป็นประจำ 18 คอร์สต่อวันในทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดย SEAC ได้สร้างการเข้าถึงเอาไว้ 2 รูปแบบ คือ ผ่านทาง Website (www.yournestyou.com) และ Application (เข้าถึงได้ทุก Devices) ที่เชื่อมถึงกันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบวิชาเรียนที่ต้องการและลงทะเบียนเข้าคลาสได้เอง นอกจากนี้ใน Application ของ YourNextU เรายังสามารถตรวจสอบว่าในคลาสนั้นๆ ใครเป็นผู้สอน และยังมีระบบรีวิวและให้คะแนน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และเป็นแรงกระตุ้น ให้ผู้ยังไม่เคยเข้าเรียนอยากเรียนรู้ในคอร์สนั้นๆ อีกด้วย ทั้งนี้ทุกครั้งที่จบคอร์ส ผู้เรียนจะได้รับ ใบ Certificate จากสถาบันเจ้าของหลักสูตร ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นสถาบัน ระดับโลก เพื่อใช้ในการต่อยอดในเส้นทางการเรียนหรือทำงานได้
          ตัวอย่างคอร์ส มีหลากหลายหลักสูตร ซึ่งแยกเป็นหลายหมวดอย่างคอร์ส Innovation Crash Course ซึ่งประเทศไทยได้รับเป็นประเทศแรกจาก Stanford University จากปกติราคา 4 ล้านบาท/คอร์ส แต่ครั้งนี้สามารถเรียนรู้ได้แบบไม่จำกัดในราคาต่ำกว่า 10,000 บาท
          - Bee line สำหรับผู้เรียนที่เบื่อที่จะเรียนคนเดียว หรือชอบการเรียนรู้แบบ Social Learning สามารถเลือกเรียนรู้ Bee line ที่จะจัดให้มีการสัมมนากับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประกอบด้วย วิทยากรของ SEAC เอง ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นลูกค้าของ SEAC หรือจาก Professor ระดับโลก ทั้งนี้จะจัดทุกวัน วันละ 1 ครั้ง และเมื่อจบการสัมมนาจะมีการอัพโหลดลงใน Library ที่จะมี Subtitle ภายใน 48 ชม. เพื่อให้สามารถ เข้ามาดูย้อนหลังได้ นอกจากนี้ ยังมีคลาสในลักษณะ Game & Simulation หรือการจำลอง Situation ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้อีกด้วย ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้ยังมีน้อยมากในประเทศไทย
          - Front Line เป็น Tool | Worksheet | VDO ที่ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดออกมาไม่อย่างจำกัด เพื่อเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากต่อการตัดสินใจ
          SEAC ใช้เวลากว่า 27 ปีในการศึกษาแล้วพบว่า ไม่ใช่คนไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ แต่เพราะวิธีการเรียนรู้ ที่ไม่เหมาะสมต่างหาก ที่ทำให้เขาไม่อยากเรียน และเราไม่เคยโทษคนเรียนที่เรียนแล้วไม่นำไปใช้ หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ได้ แต่เป็นเราต่างหากที่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีสอน ดังนั้น การสร้างระบบการเรียนรู้ใหม่นี้ให้กับสังคมไทย จึงเป็นความมุ่งมั่นของ SEAC ที่จะยกระดับระบบการเรียนรู้ของประเทศไทย ให้คนไทยได้เรียนรู้สิ่งที่ดี ในราคาที่เข้าถึงได้ โดย SEAC ขอทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการศึกษาหาทางเลือกในการเรียนรู้ที่เหมาะสมมาให้คนไทย และเจรจาเพื่อนำสิ่งดีๆ เข้ามาในประเทศ และคนในภูมิภาคอาเซียนกว่า 650 ล้านคน ถือเป็นการช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ช่วยคนไทยทุกคนที่ต้องการพัฒนาตัวเอง และต้องการ อาชีพใหม่ ในทุกช่วงอายุ และเป็นการช่วยประเทศและภูมิภาคให้แข็งแรงและต่อสู้กับโลกใบใหม่นี้ได้
          การยกระดับครั้งนี้ นับเป็นการช่วยภาครัฐในการผลักดันสังคม 4.0 และช่วยลด Gap ในการเข้าถึงการเรียนรู้ ให้เราไม่น้อยกว่าประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ เราเชื่อว่ายิ่ง Platform นี้กระจายสู่ผู้คนมากขึ้นเท่าไหร่ ค่าใช้จ่าย ยิ่งน้อยลง และเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้น
          SEAC เป็นผู้ค้นพบวิธีการ 4Line Learning นี้ด้วยตนเอง และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          YourNextU จะเริ่มให้ลูกค้าในองค์กรต่างๆ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และให้ลูกค้าทั่วไปใช้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562
          ทั้งนี้ SEAC ได้ตั้งเป้าหมายจำนวนคนที่จะเข้ามาใช้ Platform นี้ ในประเทศไทยจำนวน 55,000 คน เวียดนามจำนวน 10,000 คน และพม่า น่าจะเริ่มต้นที่หลักพันก่อน